L’Escola Jeroni de Moragas impulsa un pla d’aprenentatge de la lectura amb el suport de Josep Font

L’equip docent de l’Escola Jeroni de Moragas ha iniciat un procés de formació enfocat a impulsar un pla d’aprenentatge de la lectura que atengui la diversitat d’alumnes. Malgrat algunes limitacions, l’evidència científica més recent demostra que és possible que alumnes amb discapacitat, i amb capacitats diferents, aprenguin a llegir i a escriure. Utilitzant processos d’aprenentatge ordenats i sistemàtics, així com aplicant tot tipus de suports individuals, el procés d’aprenentatge pot resultar eficient i agradable per als qui aprenen i ensenyen. Aquesta formació transversal s’ha iniciat amb una primera sessió introductòria. L’equip docent s’ha introduït a la temàtica abans d’acabar el curs; a partir de setembre, amb l’inici del nou curs escoltar, es donará continuïtat a més sessions. L’objectiu final d’aquesta formació és disposar d’un pla de lectura motivador, consistent i que animi als alumnes a llegir i entendre els entorns i els contextos; també que l’adquisició d’aquestes habilitats els apoderi per la seva plena inclusió social i educativa. Josep Font, expert en lectoescriptura i en suport conductual positiu, és el professional que ens acompanyarà en aquest procés. Font ja estaba vinculat a AMPANS, és ponent del Congrés Estatal sobre Alteracions de Conducta que organitzem anualment de la mà amb Fundació Althaia; a més, va ser Director del Centre d’Educació Especial l’Estel, de Vic, fins l’any 2016.