Inclusió laboral de persones amb disCapacitat i reducció de residus alimentaris: CirculAbility Erasmus+, el nou projecte europeu en el que participem

AMPANS engega com a soci de CirculAbility Erasmus+, un projecte europeu coordinat per APF-France Handicap que promou la inclusió professional de les persones amb disCapacitat a través de la lluita contra els residus alimentaris. Dins de la Unió Europea, les persones amb disCapacitat continuen sent àmpliament excloses del mercat laboral. Les estructures ocupacionals per a les persones amb disCapacitat, que promouen la seva inclusió socioprofessional, estan subjectes a una major competència i sovint busquen desenvolupar noves activitats econòmiques que els permetin créixer en la seva oferta d’oportunitats. D’altra banda, malgrat la creixent atenció a un desenvolupament sostenible, els residus alimentaris continuen sent una problemàtica central en l’àmbit europeu. Cada any es malbaraten més de 88 milions de tones de menjar només a la Unió Europea. El projecte CirculAbility respon a aquests dos reptes i persegueix l’objectiu de formar estructures de treball especialitzades, que aprofitin oportunitats per a la inclusió de persones amb disCapacitat a través de la formació sobre la valorització circular dels aliments no venuts. Per assolir els seus objectius, aquest projecte europeu engloba 4 línies d’acció: Una galeria de referents que ja faciliten i milloren les oportunitats d’inclusió de les persones a través de l’economia circular. Aquests referents ajuden a desmitificar el model circular i serveixen de guia i exemple. Un curs de formació sobre la gestió econòmica d’activitats de valorització de residus i aliments no venuts, que possibilita l’adquisició de les habilitats necessàries per ser part activa d’aquest projecte. Un curs de formació tècnica sobre l’aplicació operativa d’activitats de valorització d’aliments no venuts i circulars. Un Llibre blanc dirigit als responsables polítics, a les estructures de treball especialitzades i a totes les parts interessades pertinents, per conscienciar, promoure l’interès i el coneixement i establir recomanacions concretes a l’hora de promoure el desenvolupament d’activitats circulars, inclusives i sostenibles. CirculAbility Erasmus+ reuneix 7 organitzacions especialitzades en coneixements complementaris al voltant de la discapacitat, l’ocupació i l’ecologia. Des de França (APF, HTS), Bèlgica (PLS, ARFIE), Itàlia (ENAIP) i Luxemburg (Tricentenaire), a més d’AMPANS, contribuïm plegades a promoure la inclusió professional de les persones amb disCapacitat dins els Estats membres de la Unió Europea.