Hem reobert l’escola amb el focus posat a l’atenció als alumnes en situació de més vulnerabilitat

L’escola ha dissenyat un pla de reobertura amb capacitat per acollir un màxim de 75 alumnes repartits per torns i horaris setmanals, amb la voluntat d’ajudar a la conciliació laboral de les famílies que es troben en una situació complexa, i donar suport i orientació als alumnes que finalitzen etapa educativa L’escola d’educació especial Jeroni de Moragas d’AMPANS ha reobert aquesta setmana d’acord amb les directrius del govern i del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El pla de reobertura de l’escola d’AMPANS s’enfoca a atendre aquells alumnes que es troben en situació de major vulnerabilitat, donar suport lectiu i orientació als alumnes de final d’etapa educativa, i en l’acollida d’alumnes que la família no pugui atendre per conciliació laboral. Durant el que queda de curs, l’escola Jeroni de Moragas continuarà acompanyant els alumnes a casa, mitjançant activitats telemàtiques, a través d’una plataforma de recursos organitzada per la mateixa escola impulsada durant el confinament, i l’acció educativa presencial és de caràcter voluntari i en grups de cinc alumnes com a màxim per aula. El personal docent coneix i disposa dels protocols, procediments i mesures per evitar el risc de contagi. Prèviament a la reincorporació, l’equip del centre ha fet un curs telemàtic sobre la identificació dels símptomes del COVID.19 i les mesures preventives a tenir en compte. L’escola ha extremat les mesures d’higiene i desinfecció, ventila els espais tres cops al dia, i no hi ha servei de menjador ni transport escolar organitzat. Els alumnes han de portar mascareta i fer-la servir sempre que no es pugui garantir la distància entre persones. En cada punt d’entrada dels diferents mòduls de l’escola, el personal prendrà la temperatura als alumnes que vagin arribant i s’han previst quatre espais diferents per a fer pati per tal que els diferents grups no coincideixin. L’escola considera que el pla de reobertura és un aprenentatge i un assaig d’actuació de cara al curs vinent. El centre està a l’espera de les directrius que s’hauran d’aplicar de cara al mes de setembre, però compta que moltes de les mesures les seguirà aplicant i fins i tot que la nova situació i els nous codis de conducta per conviure amb aquest virus, siguin una activitat pedagògica i didàctica, i alhora reforci la prevenció dins l’escola.