Hem premiat un estudi que promou l’autodeterminació dels joves amb discapacitat intel·lectual i el projecte d’una escola d’educació especial que afavoreix l’aprenentatge curricular dels seus alumnes

El jurat del Premi d’investigació i d’Innovació sobre discapacitat intel·lectual que convoca de forma biennal AMPANS, ha proclamat els treballs guardonats en la seva VIII edició. El premi consta de dues categories, investigació i innovació. Els dos primers premis de cada modalitat, dotats amb cinc mil euros cadascun, se’ls han emportat una investigació sobre l’autodeterminació de joves amb discapacitat intel·lectual, i el treball d’una escola d’educació especial per facilitar els aprenentatge curriculars d’alumnes amb trastorns de conducta. “Autodeterminación en jóvenes con discapacidad intelectual: Las oportunidades como motor de desarrollo” és el treball d’investigació guardonat amb el primer premi. L’equip d’aquest estudi, encapçalat per Cristina Mumbardó, posa l’accent en la necessitat de facilitar als joves amb discapacitat intel·lectual espais i oportunitats que afavoreixin la seva autodeterminació. Per la realització de l’estudi, es va entrevistar a més de 350 joves que van respondre un inventari d’autodeterminació que mesura les oportunitats que tenen per actuar per decisió pròpia. En aquest sentit, l’estudi detecta que és en els àmbits escolar i familiar on tenen menys oportunitats de decisió. L’estudi conclou que, amb els suports necessaris, cal facilitar que aquests joves puguin assumir riscos i intentar aconseguir els seus propis reptes. En la categoria d’Innovació, el primer premi ha estat pel programa d’atenció a l’alumnat amb diversitat intel·lectual i trastorns de conducta que ha dissenyat l’escola d’educació especial L’Estel-Can Bori de l’Hospitalet de Llobregat. El programa “L’Atenció Plena com a camí del Benestar Emocional”, que han estat aplicant en els darrers tres cursos, ha aconseguit millorar els resultats de l’aprenentatge dels alumnes, a través de la transformació i la creació d’entorns ambientals que milloren l’estat emocional i faciliten que l’alumne accedeixi a nous aprenentatges. En total es convoquen 6 premis en dues modalitats, 3 d’investigació i 3 d’innovació. En la modalitat d’investigació es valora el rigor científic del treball i l’aportació de coneixement i la seva utilitat; en la modalitat d’innovació es valora el grau d’innovació del projecte, el seu impacte en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i la seva capacitat de rèplica en altres contextos de suport a persones amb necessitats especials. Els primers premis de cada modalitat estan dotats amb 5.000€ cadascun, els segons premis amb 3.000€ i els tercers, amb 1.000€. El Premi, amb el suport d’ICL Iberia, Esteve i Control Group, és un reconeixement a la feina de persones i equips que es dediquen a la investigació per la millora de l’atenció i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. Resolució del jurat del VIIIè Premi d’Investigació i d’Innovació sobre disCapacitat Intel·lectual En la categoria d’INVESTIGACIÓ: 1r. Premi:. Autodeterminación en jóvenes con discapacidad intelectual: Las oportunidades como motor de desarrollo. Autors: Cristina Mumbardó, Climent Giné i Joan Guàrdia. El jurat ha valorat les aportacions realitzades en el coneixement de les variables i aspectes subjacents a l’autodeterminació, l’estudi de les variables contextuals en el desenvolupament de l’autodeterminació de persones amb discapacitat intel·lectual, el rigor metodològic i la capacitat d’orientació dels resultats en la posterior intervenció. 2n. Premi: Necesidades, barreras y apoyos necesarios para trabajar els duelo con personas con discapacidad intelectual: la opinión de los profesionales. Autors: Vanesa Arija Domínguez i Patricia Navas. El jurat ha destacat la contribució de coneixement en una àrea poc explorada, el rigor metodològic, la creació d’instruments de mesura específics, la categorització de variables subjacents en l’acompanyament en els processos de dol, l’anàlisi de necessitats i suports en la gestió del dol de les persones amb discapacitat intel·lectual i la capacitat d’orientació dels resultats en la posterior intervenció. 3r. Premi: Mejoras necesarias en la atención sanitaria de las personas con discapacidad intelectual que envejecen: la opinión de familiares y profesionales. Autors: Sandra Llorente Gil i Patricia Navas. El jurat ha guardonat l’abordatge d’un tema d’especial impacte en l’actualitat, la contribució a la millora del benestar de les persones amb discapacitat intel·lectual, la creació d’instruments d’avaluació específics, el rigor metodològic, el significatiu de la mostra emprada i la capacitat de orientació dels resultats en la millora de sistema sanitari. En la categoria d’INNOVACIÓ: 1r. Premi: L’Atenció Plena com a camí del Benestar Emocional. Autora: Mercè Morillas, del CEE L’Estel-Can Bori, de L’Hospitalet de Llobregat. El jurat ha destacat el caràcter innovador de l’Atenció Plena en el marc curricular d’un centre d’educació especial, la durada i la implantació del projecte, la generalització a tota l’escola, la implicació del professorat, els resultats obtinguts i l’aplicabilitat dels mateixos. 2n. Premi: Programa de autonomía personal para el manejo del sistema monetario en persones con Síndrome X frágil. Autors: Associació Catalana Síndrome X Fràgil, Anna Minguella González. El jurat ha valorat l’impacte de l’ús de sistema monetari en la independència de la persona amb discapacitat, el rigor metodològic de el programa, la interrelació d’aspectes cognitius amb aspectes relacionals, el detall minuciós de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i l’aplicabilitat de el programa. En aquesta vuitena edició, el jurat ha deixat desert el tercer premi d’innovació, i ha decidit atorgar una Menció Especial al treball Nuevos paradigmas, administración pública y discapacidad, de José Manuel Portalo y Mercè García, considerant el caràcter modèlic i exemplar de la gestió dels serveis socials envers les persones amb discapacitat intel•lectual de les Balears. Amb el suport de: