Hem posat en marxa equips multidisciplinaris per atendre de forma telemàtica les necessitats de les persones confinades amb les seves famílies

AMPANS posa a disposició de les famílies el correu electrònic serveissuport@ampans.cat per derivar les consultes i ha habilitat un espai a la pàgina web amb una guia de consells, tasques i activitats per realitzar a casa amb les persones usuàries i les famílies AMPANS ha posat a disposició de les famílies amb persones amb discapacitat intel·lectual entre els seus membres, ja siguin menors o adults, l’atenció personalitzada d’un equip multidisciplinari a través d’ un servei telemàtic que és gratuït i confidencial. Arran de la crisi sanitària originada per la COVID-19, les famílies amb persones amb discapacitat intel·lectual han de fer front a situacions complexes i desconegudes com el confinament. Des de l’ordre dictada per les administracions com la principal mesura per lluitar contra la pandèmia, no poden assistir als centres de dia o centres ocupacionals i han vist alterades les seves rutines. L’entitat ha organitzat diversos equips multidisciplinaris per ajudar les persones i les famílies a superar aquest moment tan complicat i a poder entendre i portar millor dins de casa, la situació que s’està vivint. Els equips contacten amb les famílies a través de la videoconferència, el whatsapp, el correu electrònic i la trucada telefònica, si cal, a més de múltiples programes i aplicacions que faciliten les comunicacions virtuals. o Escola d’Educació Especial: Les tutores, treballadores socials, fisios, logopedes i psicopedagogues vetllen per l’estat general de l’alumne, també emocionalment. Ajuden al manteniment d’hàbits i rutines, i donen suport a la família. Fan seguiment amb el SEMSDI i donen suport en les pautes de medicació. També ajuden a fer gestions administratives i/o sol·licituds d’ajudes, etc. Moodle, Classroom i la pàgina web d’AMPANS de recursos, són les eines més usades en la comunicació escola-famílies. o Llars d’infants i adolescents: Les professionals fan seguiment de l’estat de salut físic i emocional dels infants i adolescents que han retornat temporalment al domicili familiar, per voluntat pròpia de la família, durant el confinament per coronavirus. Mantenen la coordinació amb professionals externs dels Centres d’Atenció Primària i serveis hospitalaris, i fan seguiment de la medicació i la coordinació amb el SEMSDI. El vídeo i la videoconferències són les eines més usades en la comunicació llars-famílies. o Servei Prelaboral: L’equip fa seguiment de l’estat de salut, manteniment d’hàbits i rutines, i estat emocional de les persones usuàries. Informa i facilita enllaços de les mesures de prevenció de la Covid-19. Fan seguiment amb el SEMSDI, coordinació amb CAS (Centre d’Atenció i Seguiment) i donen suport en les pautes de medicació. Quan detecta la necessitat activa Serveis Socials per donar suport a domicili. Els grups de suport de whatsapp són l’eina més usada en la comunicació persona usuària-servei. o Centre Ocupacional (SOI/STO): L’equip fa seguiment de l’estat de salut, manteniment d’hàbits i rutines, i estat emocional de les persones usuàries. Informa i facilita enllaços de les mesures de prevenció de la Covid-19. Fan seguiment amb el SEMSDI i donen suport en les pautes de medicació. la pàgina web d’AMPANS de recursos i els grups de suport de Whatsapp, són les eines més usades en la comunicació persona usuària-servei o Centre Especial de Treball (USAP): L’equip fa seguiment de l’estat de salut, manteniment d’hàbits i rutines, i estat emocional de les persones. Orienta en les gestions de baixes, informa de les normatives administratives sobre la COVID-19, les afectacions de les ERTO, gestions administratives i acompanyament a les persones que viuen soles. Es coordina amb el SEMSDI i fa seguiment de l’administració de la medicació. Els grups de suport de whatsapp són l’eina més usada en la comunicació persona-servei. o Servei d’Inserció: Suport a persones en recerca de feina: seguiment telefònic o en videotrucada de les persones en Recerca activa de Feina. Seguiments d’orientació laboral i d’especial atenció a la situació actual: treball emocional i social/econòmic. Tutories de seguiment i acompanyament a les persones que estan afectades per ERTO o acomiadaments. Intermediaris entre empreses i persones en situacions que les empreses hagin fet ERTO. Mitjançant trucades, videotrucades, whatsap i correu electrònic. Ús de plataformes virtuals: Google Hangouts o Skype. Les reunions setmanals d’equip les fan mitjançant la plataforma zoom. o Centre de Noves Oportunitats: Els diversos equips distribuïts a la Catalunya central fan seguiment i suport en la gestió de les emocions, rutines, activitat física, normes del confinament. Ajuden a preparar les proves d’accés al GES (Graduat en Educació Secundària), formacions a mida, competències transversals bàsiques. Classroom, Zoom, Jitsi, vídeo trucades de whastapp i mòbil, a més del grups de suport de whatsapp, són les eines més usades en la comunicació persona usuària-servei AMPANS posa a disposició de les famílies el correu electrònic serveissuport@ampans.cat per derivar les consultes i ha habilitat un espai a la pàgina web amb una guia de consells, tasques i activitats per realitzar a casa amb les persones usuàries i les famílies.