Hem aconseguit reduir un 10% les emissions de CO2 derivades de la nostra acció diària, segons el càlcul de la petjada de carboni

La reducció de consums i l’aposta per les energies renovables, han estat factors claus per assolir aquest resultat · L’objectiu d’AMPANS és seguir avançant en aquest camí AMPANS ha aconseguit reduir un 10% les emissions de CO2 en un any, gràcies a la reducció de consums i a l’aposta per les energies renovables. Aquest és el resultat del càlcul que ha fet l’entitat sobre les emissions de CO2 a l’atmosfera durant la seva activitat, l’any passat (2019). El càlcul de la petjada de carboni és el mètode per saber el grau de contaminació i que es basa en la suma del total de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) emesos per l’entitat. Pel seu càlcul es tenen en compte les emissions directes de gasoil i gas natural, les emissions indirectes del consum elèctric i les emissions indirectes degudes a matèries primeres, transports, residus i desplaçaments. La reducció dels gasos emesos s’associa al foment de les bones pràctiques a tota l’entitat per a la reducció dels consums i també a l’aposta per energies renovables, com és la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a totes les reformes o nous equipaments que es posen en marxa, i que compten amb el certificat energètic A, com un dels objectius de l’entitat. La reducció dels gasos emesos entre 2018 i 2019 és una dada satisfactòria perquè, havent crescut l’activitat de l’entitat, les emissions s’han reduït un 10%. L’eficiència energètica és una aposta de l’entitat de respecte al medi ambient. Per ser més conscients de l’impacte que el dia a dia de l’organització té en el nostre entorn, AMPANS ha impulsat el càlcul de la petjada de carboni, que es calcularà de forma anual, i ha implantat comitès de Medi Ambient per contribuir a la consciència ambiental des de tots els seus àmbits d’actuació.