Formem part del nou programa Next Diversitat i Empresa


El Programa Next Diversitat i Empresa, impulsat pel Departament d’Empresa i Treball i coordinat conjuntament per ECAS i PIMEC, acompanyarà al voltant de 1.800 persones de col·lectius en situació de vulnerabilitat per millorar la seva formació i empleabilitat.

Aquesta iniciativa, pionera i de compromís social, també fomentarà la inclusió de la gestió de la diversitat dins de l’empresa, amb el disseny de Plans de Diversitat.

Gairebé 1.800 persones en situació de vulnerabilitat (persones amb discapacitat, a l’atur de llarga durada o destinatàries de la renda garantida de ciutadania, entre d’altres) podran participar a tot Catalunya en itineraris d’acompanyament, formació i orientació dissenyats a mida per facilitar-ne i afavorir-ne inserció laboral al mercat ordinari. És un dels objectius principals del Programa Next Diversitat i Empresa, projecte impulsat pel Departament d’Empresa i Treball, finançat per la Unió Europea a través del fons Next Generation i coordinat conjuntament per ECAS, la federació d’entitats catalanes d’acció social, i PIMEC, la patronal de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, i amb la participació de més de 30 entitats socials que s’encarreguen del desplegament del projecte a tot el territori, entre les quals AMPANS.

Segons dades recollides a INSOCAT15, el darrer informe per a la millora de l’acció social presentat per la federació ara fa un mes, estem en un moment complex pel que fa a la perpetuació de les desigualtats i la cronificació de la pobresa, amb un 25,9 % de la població catalana patint pobresa o exclusió social. Calen programes que acompanyin de manera

específica persones en risc d’exclusió, especialment col·lectius amb taxes d’atur molt elevades -com són les persones entre 16 i 24 anys o les persones aturades de llarga durada- perquè tinguin les oportunitats i puguin desenvolupar les competències necessàries per sortir de la situació de vulnerabilitat en què es troben. I aquest és precisament un dels objectius nuclears del projecte Next Diversitat i Empresa.

Amb l’objectiu de donar resposta a la situació de vulnerabilitat de les persones beneficiàries d’aquest programa, i en col·laboració amb el teixit empresarial de pimes de Catalunya, es posa a la disposició de les empreses el disseny de Plans de Diversitat, una eina que afavorirà la inclusió i la gestió de la diversitat a l’empresa. Dins aquesta convocatòria PIMEC té l’encàrrec de sensibilitzar i promocionar aquests plans a més de 700 empreses. “Donar suport a les empreses en el desenvolupament d’accions de responsabilitat social empresarial obre les portes a fer les pimes més compromeses amb les persones procedents de situacions vulnerables”, exposa Héctor Pérez, director de Serveis de Formació i Ocupació de PIMEC.

Tant els Plans de diversitat a les empreses com els Processos d’Orientació a les persones participants es desenvoluparan fins al 30 de setembre del 2023, i ja estan en marxa.