Es gradua la primera promoció del programa pilot IFE, dut a terme a l’Escola Jeroni de Moragas i impulsat pel Departament d’Educació

Els alumnes han fet les seves pràctiques professionals a comerços del Bages com Fauna Gibert, Anelco electrònica i BonÀrea Sant Fruitós Dotze joves d’entre 16 i 20 anys van iniciar el seu Itinerari Formatiu Específic (IFE) fa 4 anys a l’Escola Jeroni de Moragas. Ara el finalitzen, convertint-se en la primera promoció del Bages i una de les primeres de Catalunya graduada en aquests estudis. El nostre centre educatiu atén més de 250 alumnes en cicles infantils, de primària, secundària i en itineraris formatius i de professionalització. Entre aquests últims, s’engloben els 45 alumnes d’IFE o Itineraris Formatius Específics, estudis post obligatoris de caràcter professionalitzador pensats per a adolescents i joves amb necessitats educatives especials, associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada. La falta d’opcions formatives per a aquest col·lectiu, més enllà de l’educació obligatòria, va fer que entre els cursos 2016-2017 i 2017-2018, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya iniciés la prova pilot d’aquesta formació professional a un total de vint-i-vuit centres d’arreu del territori, entre els quals vuit escoles d’Educació Especial com la Jeroni de Moragas. Aquests estudis, de 4 cursos, tenen per objectiu incrementar l’autonomia personal dels alumnes i fer que assoleixin competències professionals necessàries per a la transició a la vida adulta i que, per mitjà del treball, aconsegueixin la plena inclusió social. Actualment, es plantegen tres perfils formatius: Auxiliar en Cura d’Animals i Espais Verds, Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives i Auxiliar en Vendes i Atenció al Públic; aquest últim el més estès i el que pot cursar-se a AMPANS. Es tracta d’itineraris estructurats en mòduls professionals comuns i específics que, a més de tenir els continguts necessaris perquè els alumnes assoleixin les competències personals i professionals, poden anar associats a unitats de competència de nivell 1 del Catàleg de qualificacions vigent a Catalunya. Treballar per projectes i des d’activitats molt pràctiques permet als joves desenvolupar-se i tenir el seu primer contacte amb el món laboral durant un any de pràctiques a l’empresa ordinària. En aquest sentit, la primera promoció d’IFE graduada a AMPANS ha estat un èxit: agafar compromisos, estar fora d’un entorn protegit o ser autosuficients en tasques específiques ha ajudat a que hi hagi una gran maduració personal entre els joves, que estan molt satisfets de la seva evolució. Els alumnes de quart d’IFE de l’Escola han fet les seves pràctiques professionals a diversos establiments comercials de la comarca. Supermercats Llobet, Fauna Gibert, Caprabo AMPANS, Anelco electrònica i BonÀrea de Sant Fruitós són algunes de les empreses que s’han implicat en el projecte i han obert les portes a estudiants, acompanyant-los en l’aprenentatge i donant-los suport. Una experiència que ha estat valorada molt positivament, tant pels aprenents com per les empreses.