En el dia mundial de la discapacitat, AMPANS alerta que les dificultats que tenen les persones amb diversitat intel·lectual per accedir a una feina s’accentuen


Les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament tenen dret a treballar. I no només en tenen el dret, sinó que poden i volen fer-ho. Tanmateix, aquesta premissa no es compleix. Les xifres ho demostren: només 1 de cada 5 persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, en actiu, té feina. Una xifra del tot preocupant, tenint en compte que el treball és un dels principals mecanismes d’inclusió social.

En el marc del 3 de desembre AMPANS s’ha sumat a la campanya “Volem i Podem Treballar”, impulsada pel sector que vol posar  de relleu la necessitat d’un nou model d’inserció laboral més inclusiu i sostenible amb el compromís de l’administració pública, les empreses i la societat en general.

Diverses persones treballadores, d’entre 18 i 30 anys, amb discapacitat intel·lectual, han protagonitzat la campanya, explicant com  han aconseguit un lloc de treball després de formar-se a través dels serveis de formació i orientació d’ AMPANS.  Actualment totes elles treballen als serveis laborals de l’entitat o bé a  empreses del territori que fan una clara aposta per la inserció laboral.

Un dels objectius prioritaris dels serveis d’inserció laboral d’ AMPANS és que les persones treballin a l’empresa ordinària, és a dir en entorns laborals normalitzats, mitjançant el Treball amb Suport. En la major part dels casos cal fer un llarg recorregut abans de poder accedir a un lloc de treball, que passa per entrenar  les habilitats i competències personals i professionals, l’autonomia personal, la formació i les pràctiques per consolidar els aprenentatges i aconseguir un lloc de treball adequat. En aquest sentit, la formació dual per a la qual ha apostat AMPANS, ha estat una eina molt útil per a la inserció de persones amb discapacitat, a través dels contractes d’Aprenentatge i Formació. La responsable de Persones del Centre Especial de Treball, Marta Milian, remarca que “ha estat tot un repte posar en marxa la formació dual adaptada a persones amb discapacitat intel·lectual perquè a Catalunya no hi ha convocatòries ni temaris adaptats, però l’esforç ha valgut la pena i ha donat bons resultats”. Recentment ha finalitzat la primera edició de la dual i s’ha incorporat 14 persones a la plantilla de Serveis a la Indústria amb un contracte indefinit.

En el que va d’any, els serveis d’orientació i formació han atès 479 persones amb discapacitat, de les quals 158 han aconseguit un lloc de treball a l’empresa ordinària i 56 en serveis laborals del Centre Especial de Treball. L’objectiu és que les persones que acompanyen puguin tenir una feina digna i adequada a les seves necessitats en entorns normalitzats, és a dir, en empreses de la comarca, fora d’AMPANS. Només quan no és possible per les dificultats d’adaptació o adequació del lloc de treball, és quan AMPANS emprèn iniciatives laborals per a la creació de llocs de treball que puguin ocupar persones amb especials dificultats. Es donen casos de persones que inicien la seva primera feina als projectes laborals d’AMPANS, i amb l’experiència i creixement professional fan el salt a l’ordinària, però cap el final de l’etapa laboral tornen a AMPANS.

Un equip de professionals multidisciplinari format per psicòlogues,  pedagogues, psicopedagogues, treballadores socials i tècniques d’inserció, entre d’altres perfils, acompanya i orienta als diversos col·lectius amb especials necessitats de suport (persones amb discapacitat intel·lectual, trastorns del desenvolupament, física, trastorns de salut mental), en la formació, recerca de feina i consolidació del lloc de treball. Se’ls fa acompanyament, orientació laboral i formació, mitjançant diversos programes i serveis, finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Departament de Treball Afers Socials i Famílies i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CCFC) de la Generalitat de Catalunya, i per entitats privades com la Fundació la Caixa o la fundació ONCE. En aquest sentit també és important, el  compromís de l’entorn empresarial del territori, amb més d’una setantena d’empreses que incorporen persones amb discapacitat als seus equips i ofereixen convenis de pràctiques formatives.

Imma Pallarès, responsable del Servei d’Inserció i Formació considera que “les dinàmiques del mercat de treball de la nostra comarca no estan al marge del que succeeix al mercat de treball en general” i explica que “algunes ofertes i vacants són complicades de cobrir malgrat el gran nombre de persones desocupades que hi ha pel  desajust entre els perfils professionals que les empreses necessiten i les competències de les persones que estan en recerca de feina. Aquest fet s’accentua quan parlem de persones amb discapacitat intel·lectual i cada vegada ens trobem amb més persones allunyades del mercat de treball”. Així doncs l’entitat assumeix el repte d’adaptar l’oferta formativa i els itineraris d’inserció laboral, tenint en compte les característiques del teixit productiu del territori i ajustant l’oferta formativa a les demandes de les empreses i als requeriments del mercat de treball local, si bé, és complex tenint en compte els col·lectius que atén l’entitat “el que fem en la majoria de casos és artesania, un vestit a mida en funció de les necessitats i capacitats de la persones” destaca Pallarès.

Les reivindicacions del sector, a les que se suma AMPANS, són clares i demana a

l’administració, la definició d’una estratègia global d’ocupació per a les persones amb discapacitat intel·lectual i un model d’inserció laboral que garanteixi un accés digne al treball que contempli:

-L’impuls de l’ocupació en l’empresa ordinària apostant i desenvolupant el Treball amb Suport de manera estable, així com posant en marxa més incentius per tal que les empreses contractin a persones amb discapacitat intel·lectual.

-La millora i adequació dels recursos destinats a la creació i manteniment dels llocs de treball de les persones amb discapacitat intel·lectual als Centres Especials de Treball, de manera que els suports siguin adequats, estables i sostenibles. Així com permetre la compatibilitat entre la feina i l’accés a determinats serveis assistencials.

-La convocatòria de més oposicions de funcionariat públic reservades per a persones amb discapacitat intel·lectual, garantint l’accessibilitat en tots els processos i publicacions.

-El desenvolupament de polítiques de formació professional adaptada i la consolidació de les polítiques d’acompanyament a les persones envellides prematurament. L’entrada i sortida del mercat laboral són processos clau en el cicle de vida d’una persona.

AMPANS tanca aquest 2022 amb una plantilla de mil de treballadors (1.008), dels quals el 28% són llocs de treball que ocupen persones amb discapacitat, majoritàriament intel·lectual.