El programa Treball i Formació del SOC ha permès crear 6 llocs de treball al CET d’AMPANS en les seccions de jardineria, neteja, manteniment, manipulats, supermercat i formatgeria

El programa Treball i Formació del SOC, per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (PRGC), ha permès la creació de 6 llocs de treball al Centre Especial de Treball d’AMPANS. Tres llocs de treball de tres mesos de durada, i tres de sis mesos de durada, en les seccions de: jardineria, manipulats en el sector de la indústria, formatgeria, neteja, supermercat i manteniment. El programa també contempla accions de formació transversal corresponents a IFC-Competències digitals bàsiques (30 hores) i ADG – Treball en equip (30 hores). El programa Treball i Formació és una eina potent per a persones que fa temps que no treballen i les dota d’experiència laboral i formativa per a desenvolupar les competències per dur a terme les tasques que requereix el lloc de treball, amb el suport de personal tècnic de l’entitat. L’objectiu principal del programa consisteix en aportar oportunitats d’ocupació a persones aturades i perceptores de la renda garantida de ciutadania i que, per la seves característiques, presentin dificultats per trobar una feina. El Programa Treball i Formació, ORDRE TSF/2232/2019 d’1 d’Agost, en la seva Línia PRGC, està adreçat a persones en situació d’atur, destinatàries de la renda garantida de ciutadania (RGC). Aquest programa, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya,integra accions d’experiència laboral i accions formatives.