Discapacitat intel·lectual i emprenedoria: la metodologia del projecte europeu IN-CUBA

El Roger, la Nira i la Montse, tres representants d’AMPANS en el projecte europeu IN-CUBA. Durant 3 anys, del 2018 al 2021, hem participat en el projecte IN-CUBA conjuntament amb 5 països de la Unió Europea. Som 8 organitzacions: APEMH (LU – Coordinator), ARFIE (UE), AMPANS (ES), CADIAI (IT), DeLork (BE), FENACERCI (PT), Fondazione San Sebastiano Onlus (IT) i OpenGroup (IT). IN-CUBA pretén fomentar la inclusió social de persones en situació de discapacitat intel·lectual mitjançant el desenvolupament d’una metodologia d’incubació empresarial basada en els principis de coproducció. Els objectius del projecte han estat: Desenvolupar una metodologia basada en la coproducció per incubar idees i identificar suports necessaris per transformar-les en empreses. Donar un paper rellevant i pear to pear a les persones usuàries de serveis socials en la planificació i desenvolupament d’un projecte o servei, garantint així l’autodeterminació i l’autonomia. Generar oportunitats d’autodesenvolupament i inclusió per a persones en situació de discapacitat intel·lectual. Aquest projecte ha tingut un impacte important en la nostra organització, en la implementació de la metodologia coproductiva, que garanteix la participació activa de les persones en situació de discapacitat en totes les fases dels processos d’acompanyament, incloent-hi la planificació i l’avaluació. Des d’AMPANS, hi han participat 7 persones en situació de discapacitat intel·lectual de diferents centres i serveis, així com 4 professionals. S’ha desenvolupat una metodologia de suport basada en la coproducció per incubar idees i fomentar empreses socials gestionades per persones amb discapacitat intel·lectual. A través d’accions pilot de la metodologia en tots els països implicats, s’ha creat una xarxa de suport que ofereix mentoria per la creació de les empreses socials incubades. El projecte ha impactat directe i indirectament en la vida dels participants i el seu futur, així com en el paper dels proveïdors de serveis per a persones en situació de discapacitat intel·lectual. IN-CUBA ha permès fomentar la independència de les persones amb discapacitat Intel·lectual a través de l’apoderament, l’augment de la confiança en un mateix, l’autodirecció i l’autonomia.