Comunicat del Patronat de la Fundació AMPANS arran de la crisi originada pel Covid-19

Benvolgudes persones usuàries, professionals, famílies i col·laboradors nostres, davant d’aquest moment tan insòlit que vivim, tenim la necessitat de traslladar-vos unes paraules d’escalf i de suport per afrontar aquest gran repte que la pandèmia del coronavirus ens ha presentat de forma global i que apel·la a una resposta conjunta i solidària de tothom. En aquests moments difícils, volem adreçar les nostres primeres paraules a les persones usuàries i a les famílies per la ràpida adaptació a la situació que heu mostrat ja des de l’inici quan vam suspendre les activitats externes, les visites, les escrupoloses mesures de prevenció i d’higiene, la limitació d’accessos. També quan, atenent a una decisió personal i en la mesura de les vostres possibilitats, vàreu decidir passar el confinament junt amb els vostres fills o filles o familiars, als vostres domicilis privats. Això ha permès als nostres professionals replegar-se i distribuir-se en equips que es van rellevant, per concentrar-se en atendre les persones residents a AMPANS, prop de quatre-centes, les 24 hores del dia. Preservar la seva salut i la dels nostres professionals que els acompanyen dia i nit, és ara la nostra prioritat. La nostra sempre ha estat una entitat valenta que s’ha caracteritzat per la visió de futur i una ràpida adaptació als canvis. Haver apostat per professionals formats, responsables i implicats, ha facilitat una ràpida reacció i adaptació de tots els nostres departaments i serveis assistencials i laborals, abocats i entregats per afrontar la situació. Aquesta però, és una crisi per a la que ningú estava preparat, i malgrat tot, l’equip d’AMPANS, entre els quals ens comptem, està enormement compromès i fa tot el que està a les seves mans perquè tot vagi bé. En aquest sentit, el comitè de crisi format per l’equip directiu d’AMPANS, a banda de seguir i aplicar totes les directrius administratives per lluitar contra aquesta crisi, dissenyen i implementen mesures pròpies de prevenció i preservació tant de la salut de les persones usuàries com dels professionals. Una de les primeres decisions adoptades va ser protegir les persones amb patologies prèvies o amb un estat de salut delicat, tant entre les persones usuàries com entre els professionals, i reservar aquells professionals amb fills petits o a càrrec o que conviuen amb persones vulnerables. Es va organitzar un contingent de personal disponible d’altres serveis diürns d’AMPANS per poder afrontar les baixes ocasionades per possibles contactes de coronavirus, i seguim fent selecció de personal en previsió de poder atendre en condicions als serveis residencials i les llars. Aquesta és una de les principals complicacions amb la que ens trobem els serveis residencials, i és possible que ens calgui ajuda de voluntariat a mesura que avancin els dies i la crisi sanitària s’agreugi, com apunten les previsions. A les possibles baixes de personal, l’altra preocupació de les entitats és la falta d’equips de protecció individual (EPI). En aquest sentit hem de fer un agraïment especial a les desenes de persones que han contactat amb l’entitat per facilitar-nos especialment mascaretes de roba. Previsiblement ens en caldran més donat que la crisi es preveu llarga. Dit això, la manca de mascaretes quirúrgiques i altres materials específics de protecció és normal dins del sector de serveis residencials perquè el nostre dia a dia no implica usar materials que són propis del sector mèdic, i en els que, tristament, també escassegen. També volem agrair l’esforç continuat dels Departaments de la Generalitat, especialment, el de Salut i el de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que gestionen de forma molt professional i efectiva aquesta greu crisi. També agraïm a Dincat que ens permet estar permanentment informats i coordinats en les actuacions que haurem d’aplicar. Els professionals d’AMPANS són persones de valors, entregades i coratjoses, tant com altres col·lectius que assimilem a persones que, pel seu ofici, estan al capdavant d’aquesta lluita, i que aplaudim merescudament, cada dia, com a herois. A tots i cadascun de vosaltres, tot el nostre reconeixement i agraïment. La salut de les persones és la prioritat absoluta i és on l’entitat està concentrant tots els seus esforços. Sabem que més tard o més d’hora, aquesta crisi sanitària s’acabarà o minvarà significativament, però la dificultat de preveure què passarà en els pròxims mesos, suposa un trasbals organitzatiu i econòmic greu. Els projectes comercials que hem anat consolidant al llarg dels anys amb gran esforç i dedicació, ara han hagut de baixar persiana, i alguns departaments de l’entitat han hagut d’interrompre l’activitat. Després de valorar diverses sortides, l’entitat s’acollirà a un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) com un instrument governamental que ens permetrà alleugerir la càrrega salarial de les plantilles d’aquests serveis, i garantir la conservació dels llocs de treball quan tot torni a la normalitat, que desitgem sigui el més aviat possible. A tots, encoratjar-vos. Aquesta lluita la guanyarem havent-hi aportat tots, els nostres sacrificis personals. No podem acabar aquestes paraules sense fer un agraïment explícit al personal sanitari que, com els nostres professionals, cuiden de nosaltres, i a tots vosaltres -que podeu- quedeu-vos a casa. Salvant les distàncies, si ja vam aprendre de la crisi del 2008, d’aquesta també ens aixecarem i el camí de responsabilitat que havíem començat a emprendre entre tots, tornarà amb més força, més conscients de la nostra vulnerabilitat, però també d’allò que és veritablement important i d’allò que és veritablement prescindible. Gràcies Patronat de la fundació AMPANS