COMCADES-2: el nou projecte europeu d’innovació en Economia Social del que AMPANS forma part

En les darreres dues dècades, les formes de prestació de serveis a col·lectius en situació de vulnerabilitat i, en particular, a les persones amb discapacitat, han experimentat canvis significatius a Europa. Els serveis d’atenció tenen en compte nous elements com la inclusió social, els drets dels usuaris, l’obertura a l’entorn social i la proximitat a la comunitat. Aquests elements tenen un impacte en les competències necessàries per als professionals que treballen amb persones amb necessitats especials, així com en la gestió de serveis i en l’estructura dels òrgans de gestió. La necessitat d’una formació i professionalització adequades es pot comprendre en una perspectiva més àmplia, adreçada al total del sector de l’Economia Social (ES); un sector format per empreses que, en el seu enfocament emprenedor, tenen la innovació i la transformació social com a valors centrals, així com persegueixen l’equitat social i l’harmonia econòmica sostenible com a objectius finals. Aquestes empreses estan experimentant molts canvis que generen una necessitat concreta de formació específica i renovació de competències dels seus directius. És més necessari que mai proporcionar a aquests càrrecs una formació d’alt nivell centrada en aconseguir organitzacions àgils, capaces de facilitar l’expressió i la creativitat dels seus equips i de gestionar els canvis de manera eficient. Aquesta temàtica es va afrontar per primera vegada l’any 2008 amb el projecte COMCADES-1 (COMpétences spécifiques des CAdres / entrepreneurs de l’Economie Sociale), que va posar de manifest la diversitat de programes de formació per a directius a través del prisma de la intervenció social. En particular, el projecte va assenyalar que no hi ha un punt de referència comú per al sector de l’economia social en els programes de formació directiva, on els programes són diferents per cada context nacional. A més, el projecte va destacar que les àrees de competència identificades de l’economia social mereixen ser desenvolupades mitjançant un marc de formació comú per respondre a l’escassa dimensió europea dels programes de formació existents. Deu anys després, un grup d’organitzacions del qual AMPANS forma part activa, ha decidit prendre el relleu al projecte del 2008 i comprometre’s a desenvolupar una acció innovadora anomenada COMCADES-2, destinada a: Desenvolupar una formació professional per a directius de les empreses d’ES actius en el camp de la discapacitat (assistència sanitària i sector social) per testar-la en proves pilot a cada país implicat. Establir les bases per al reconeixement europeu d’aquest programa de formació basat en un marc de qualificació europeu. Reforçar la cooperació entre els agents d’ES i crear una xarxa europea per compartir i difondre valors i eines, així com desenvolupar un debat comú sobre formació professional i innovació. Coordinat per Tricentenaire i amb el suport d’ARFIE, el nou projecte COMCADES-2 serà desenvolupat per AMPANS i 8 altres entitats europees actives en el camp de la formació i la prestació de serveis socials, que comparteixen una visió transnacional comuna a l’hora governar qüestions en el camp de l’economia social i la discapacitat. El projecte s’acaba d’iniciar i s’allargarà fins l’agost del 2023. Durant aquest període, es lliuraran 4 propostes d’innovació i es desenvoluparan 4 proves pilot de formació que posaran a prova el marc i el contingut.