CO La Llum: celebrem un any a les instal·lacions adaptades de Comabella

El Centre Ocupacional la Llum, a Santa Maria de Comabella, és un dels recursos on duem a terme el servei d’atenció diürna. Aquest és un servei adreçat a persones majors d’edat amb disCapacitat, que té per objectiu desenvolupar i mantenir les capacitats de cada persona, fomentant la màxima autonomia personal i social i la inclusió a la societat. El servei ocupacional ofereix suport a la persona mitjançant programes i activitats que potenciaran i consolidaran el seu vincle i un paper proactiu en la societat, claus pel reforçament de la inclusió social. El CO La Llum rep el suport de Fundación ONCE, que va finançar la reforma d’aquestes instal·lacions ara fa un any, fent-les accessibles. Es tracta d’un recurs asistencial adaptat a les necessitats de les persones a qui hi acompanyem, situat i integrat en un entorn natural, al costat de la sèquia. La Llum ofereix dos serveis diferenciats per tal d’adequar les activitats i les intensitats de suports a les necessitats de cada persona: > SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL Ofereix un pla d’activitats que contempla dues àrees: Ajustament personal, consistent en el conjunt d’activitats destinades a millorar la relació amb l’entorn i a l’adquisició o manteniment d’hàbits d’autonomia personal i social i habilitats socials. Ocupació terapèutica, consistent en tasques amb les quals, evitant les simples ocupacions rutinàries o estèrils, l’usuari pugui adonar-se de l’assoliment d’un resultat material satisfactori. > SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ Ajustament personal i social, consistent en el conjunt d’activitats destinades a millorar la relació amb l’entorn i a l’adquisició o manteniment d’hàbits d’autonomia personal i social i habilitats socials. Activitats prelaborals, destinades a afavorir l’adquisició o manteniment d’hàbits laborals i coneixements professionals que puguin facilitar la integració de la persona atesa dins l’àmbit laboral.