CaixaBank dona mobiliari a Fundació AMPANS de l’oficina de Bankia a Manresa

El programa “Reutilitza’m” es basa en la infraestructura desenvolupada per l’entitat per cedir els seus propis excedents, així com en el seu ampli coneixement de les entitats socials gràcies a la capil·laritat territorial de la xarxa d’oficines CaixaBank ha fet entrega d’una remesa de mobiliari a Fundació AMPANS. Es tracta del mobiliari de l’antiga oficina de Bankia a Manresa, i que CaixaBank ha entregat a l’entitat en el marc del programa Reutilitza’m que canalitza excedents de material de les empreses a entitats socials. Fundació AMPANS és una entitat sense ànim de lucre que acompanya i dona suport a les persones en situació de discapacitat intel·lectual i de vulnerabilitat, en el desenvolupament dels seus projectes de vida, garantint els seus drets i generant oportunitats. Un projecte que, amb una clara voluntat de transformació social, treballa proactivament en la proposta de projectes socials que donin resposta en l’àmbit educatiu, laboral ocupacional i residencial de les persones en situació de discapacitat i vulnerabilitat. El programa “ReUtilitza’m” un projecte creat per Acció Social de CaixaBank coordina la col·laboració entre empreses clients que tenen materials excedents en bon estat i entitats socials solidàries que els necessiten. La iniciativa aspira a crear una xarxa empresarial de solidaritat entre companyies amb material en desús o descatalogat i entitats socials. La iniciativa parteix d’una experiència interna creada per canalitzar l’excedent de mobiliari i dispositius informàtics de l’entitat cap a entitats socials. A l’organització i la infraestructura desenvolupades per a aquest fi, s’uneix l’ampli coneixement que CaixaBank té del mapa d’entitats socials a tot l’Estat, gràcies a la xarxa d’oficines més gran del sector, i de les ajudes de la Fundació “la Caixa” a projectes locals de suport a col·lectius vulnerables. A través del seu gestor de CaixaBank Les empreses interessades en participar al programa “ReUtilitza’m” poden aportar material dirigint-se al seu gestor de referència a CaixaBank i proposar donacions de materials en desús, articles descatalogats o devolucions de clients que es trobin en bon estat. D’acord amb l’empresa donant, el gestor realitzarà la cerca de les entitats socials que necessitin aquest tipus de materials. A la vegada, CaixaBank buscarà entitats que necessitin aquests materials per a ús propi o dels seus beneficiaris i els posarà en contacte amb l’empresa per organitzar el lliurament. En cap cas, s’acceptarà que el material donat vagi destinat a la seva comercialització. Triple benefici per a les empreses El programa, que s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, aporta diversos beneficis a les empreses participants. D’una banda, s’eviten costos d’emmagatzematge i de destrucció de material. D’altra banda, incideix en la millora de la reputació social de l’empresa (RSC) contribuint a la sostenibilitat i la reducció de residus, allargant la vida útil dels articles donats. Finalment, reforça el seu compromís social ajudant a nombroses entitats locals socials centrades en l’atenció a col·lectius desfavorits. La capil·laritat territorial, clau en el coneixement de les necessitats socials CaixaBank és l’entitat financera amb la xarxa comercial més gran del sector a Espanya i la més gran capil·laritat territorial, ja que és present en el 100% de les poblacions de més de 10.000 habitants i en el 94% de les de més de 5.000 persones. En 229 municipis, és l’única entitat financera present. Aquesta àmplia distribució permet detectar necessitats socials d’àmbit local, així com conèixer els projectes d’organitzacions i entitats que poden pal·liar aquestes situacions i aconseguir suport econòmic per a ells del pressupost cedit per la Fundació “la Caixa”. CaixaBank, referent en banca socialment responsable L’Acció Social és un dels pilars del Pla de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de CaixaBank, dins del seu model de banca socialment responsable. A més de la contribució als projectes socials d’àmbit local, l’entitat dona suport, a través de la seva Acció Social, al programa de voluntariat corporatiu, amb més de 12.000 membres, dels quals prop de 4.600 han participat activament en més de 4.200 activitats en 2020. Gràcies a tots ells s’ha contribuït a ajudar a més de 133.000 persones vulnerables en tot el país en matèria d’educació financera i inserció laboral, salut, pobresa infantil, entre altres accions. Quant a altres iniciatives clau per al model de banca socialment responsable de CaixaBank, destaca l’activitat en microcrèdits. L’entitat és l’única que ofereix microcrèdits a persones amb garantia personal i sense avals, a través de MicroBank, per ajudar-los a impulsar els seus projectes. L’actuació responsable de CaixaBank ha estat reconeguda pels principals organismes internacionals. El Dow Jones Sustainability Index la situa entre els millors bancs mundials en termes de responsabilitat corporativa. L’organització internacional CDP, per part seva, la inclou com a empresa líder contra el canvi climàtic. A més, les seves filials VidaCaixa i CaixaBank Asset Management han obtingut la màxima qualificació (A+) en els Principis d’Inversió Sostenible que dona suport a Nacions Unides.