Busquem noves oportunitats laborals al sector primari a través de la formació en agricultura

Des d’AMPANS, cada any oferim cursos i programes de formació i inserció com a clau en la millora de les habilitats de les persones per desenvolupar coneixements, aptituds i actituds que permetin donar resposta a les necessitats laborals i d’adaptació social. Un dels programes que brinda més casos d’èxit és el de Certificats de Professionalitat, cursos teoricopràctics per millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de competències professionals. Des dels programes de formació es fa una aposta pels sectors que tenen un alt nivell de demanda al Bages, assegurant així la màxima inserció laboral al finalitzar el programa. El sector agrari n’és un d’ells, i el nostre CP en Activitats Auxiliars d’Agricultura ha esdevingut, amb els anys, un dels programes formatius amb millor ràtio d’inserció. A través de la innovació i la creativitat en les pràctiques, es vol fer front a una necessitat considerada de primer ordre en l’àmbit europeu: el relleu generacional al camp. A la Unió Europea, només un 10% de les explotacions agrícoles i ramaderes estan gestionades per joves menors de 35 anys. A Espanya, només un 3,8% dels titulars d’explotació són menors de 35 anys. Aquestes dades són un reflex del repte que suposa el relleu generacional en l’agricultura al nostre país, inclòs l’enfoc de gènere: l’any 2016, només el 19,2% de les persones joves responsables d’explotacions agrícoles eren dones (davant el 23,3% de la UE). Així, des d’AMPANS, es pretén impulsar el sector primari a la comarca a través de la formació de futurs professionals en agricultura a qui es brindarà oportunitats d’inserció laboral. Una aposta pel territori, per la conservació d’una activitat essencial i lligada a la natura, i per la recuperació de l’ofici entre les noves generacions. L’agricultura ha tingut, històricament i encara a dia d’avui, un pes notable al Bages. Tot i tenir una presència reduïda en termes estrictament econòmics, els negocis d’aquest sector prenen una gran importància estratègica, sobretot a les zones rurals: 20 dels 30 municipis de la comarca presenten activitat agrària, segons dades de l’Ajuntament de Manresa referents a l’any 2020. A través del CP en Activitats Auxiliars d’Agricultura, que es desenvoluparà a les instal·lacions que AMPANS té a Santa Maria de Comabella de febrer a juny de 2022, els estudiants i futurs auxiliars d’agricultura, es formaran en la preparació del terreny, plantació i sembra de cultius agrícoles; en reg, adob i aplicació de tractaments; en operacions culturals, recol·lecció, emmagatzematge i envasament de productes, i en manteniment bàsic d’instal·lacions. A aquests mòduls, s’hi sumaran 40 hores de pràctiques a empreses del Bages. Aquest Certificat de Professionalitat va dirigit a persones que estan en atur, en ERTO o bé que estan en actiu, però volen millorar la seva ocupabilitat. Per aquelles persones que tenen interès en operacions auxiliars en conreus agrícoles, tractaments plaguicides i el treball al camp en general. Requisits per a les persones interessades i futurs participants: Estar inscrits a les oficines de Treball de la Generalitat (DARDO) No es precisa cap acreditació acadèmica ni experiència professional prèvia o coneixements tècnics específics Domini de l’idioma català i/o castellà Disponibilitat per poder assistir a les classes en la seva totalitat en l’horari oficial del curs Les persones interessades poden accedir a més informació i inscripcions aquí, o bé a través del correu formacio@ampans.cat o trucant al 93 827 23 00 / 618 31 06 42 / 683 264 904 i t’informarem.