AMPANS té en marxa protocols específics per a cada centre i servei d’atenció a persones usuàries i segueix les directrius de la Generalitat de Catalunya davant del Coronavirus

L’entitat també ha dissenyat plans de contingència per poder mantenir la continuïtat dels serveis assistencials i laborals Donada la situació provocada pel coronavirus (COVID-19), seguint les directrius de la Generalitat de Catalunya, AMPANS està a portant a terme un pla de prevenció i protecció per preservar la salut de les persones usuàries i de l’equip humà de l’entitat. Entre d’altres mesures ha restringit l’accés als serveis residencials i assistencials per evitar la presència de persones que puguin presentar símptomes compatibles amb el Coronavirus. Ha suspès les pràctiques d’estudiants i les activitats amb voluntariat, i ha fet obligatòria la neteja de mans als accessos a tots els serveis assistencials, facilitant dispensadors de gel hidroalcohòlic a les entrades de tots els centres assistencials. Pel què fa al personal, AMPANS ha informat a tot el seu equip humà de les mesures que ha adoptat l’entitat i les mesures de prevenció que cal portar a terme i actualitzarà les informacions a mesura que la situació ho requereixi. L’entitat ha suspès temporalment les jornades de formació, la presència a congressos i les jornades d’intercanvi. S’han minimitzat les reunions internes i en casos determinats, ha posat en marxa el teletreball. La neteja i desinfecció de punts de contacte i superfícies s’ha intensificat des que es van començar a fer les primeres recomanacions per part de la Generalitat, i s’han suspès les visites externes, mentre que fa seguir un protocol específic als proveïdors de serveis a tots els centres de l’entitat. AMPANS també està preparant plans de contingència per poder garantir la continuïtat de tots els seus serveis. L’entitat ha informat per carta a totes les famílies, a les pròpies persones usuàries a través dels seus centres, residencials i de dia, així com a la resta de serveis, de les mesures adoptades i de totes les recomanacions que s’han de seguir. També ha comunicat a les empreses proveïdores dels serveis d’AMPANS, les mesures de protocol que l’entitat està aplicant, i que han de respectar. L’entitat manté un dispositiu de seguiment de l’evolució de la situació, que a nivell global, canvia en qüestió d’hores i preveu que s’hauran d’aplicar noves mesures que dictaran les administracions competents. Us recomanem que per estar al dia de la informació el més actualitzada possible, us doneu d’alta al canal de Whatsapp d’AMPANS. Instruccions aquí: Per més informació, hem habilitat un espai web