AMPANS alerta d’un descens de comandes al Centre Especial de Treball que té aturades dues línies de treball que afecten 25 persones, i fa una crida a les empreses perquè donin feina a la secció de Serveis a la Indústria

L’alentiment del sector de l’automoció, un dels clients clau d’aquesta secció del CET d’AMPANS, és una de les causes de la davallada que se suma a una ja delicada situació per l’impacte del SMI La secció de Serveis a la Indústria del Centre Especial de Treball d’AMPANS, que opera en una nau al polígon industrial Els Dolors, de Manresa, ha hagut d’aturar dues línies de treball per falta de comandes. Aquesta secció dóna feina a 139 persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat, i dóna servei a empreses que externalitzen part dels seus processos productius. Els Serveis a la Indústria és una de les seccions del Centre Especial de Treball amb la que històricament AMPANS ha pogut crear més llocs de treball. Ara, però, viu una situació molt delicada, tocada pel fort impacte que ha tingut l’increment del SMI d’un 28 per cent des del gener del 2019. La gota que ha fet vessar el vas és la davallada notable i sobtada de comandes del sector de l’automoció, un dels principals clients del CET d’AMPANS, que viu una situació d’incertesa agreujada per la manca de subministrament de peces de la Xina arran del Covid-19 (coronavirus) que està aturant la producció d’algunes plantes, i de retruc el volum de feina del Centre Especial de Treball d’AMPANS. Aquesta baixada de comandes afecta directament la feina de 25 persones de la plantilla del CET d’AMPANS. L’entitat està concentrant tots els esforços per trobar nous clients que els permetin suplir aquest descens alhora que està adoptant mesures de flexibilitat horària i formatives que li permetin aguantar la greu situació per guanyar temps i mirar de garantir els llocs de treball de tota la plantilla. L’entitat manté informades en tot moment les persones treballadores i les seves famílies, i fins i tot, si la situació s’allarga, es plantegen de fer alguna acció de voluntariat social durant aquest període transitori per tal de mantenir-se actives i no haver-se de quedar a casa, amb la regressió que suposa. AMPANS va fer una aposta per la Secció de Serveis a la Indústria amb una millora i posada al dia d’una nau amb 3.800 m2 operatius i 1100 m2 de magatzem, amb entrades de càrrega i descàrrega de camions, en un entorn industrial com és el polígon Els Dolors, millorant les connexions i la distribució dels espais de treball, per donar servei a una comarca que creix en empreses i amb teixit industrial com és el Bages. L’entitat que acompanya les persones amb diversitat intel·lectual i amb necessitats de suport, ha començat una campanya d’informació a les empreses del territori perquè els tinguin en compte com a proveïdors de serveis i productes, especialment la secció de Serveis a la Indústria, que està sent la més afectada. La secció ofereix a les empreses la realització de processos productius que suposin una manipulació del producte des de manipulat, muntatge i encapsat de peces; comptatge, encapsat i etiquetat; embossat, tancat, pesat i etiquetat; assemblatge de components; rectractilat amb o sense escalfor; ensobrat i etiquetat d’articles; i verificacions d’acabat de peces, entre d’altres processos. L’entitat posa en valor que el seu Centre Especial de Treball disposa dels certificats de qualitat i d’excel·lència en la gestió, així com l’ús de metodologies Lean Production i 5’s en tots els processos productius. No és la primera crisi a la que s’enfronta el CET d’ AMPANS, per la qual cosa l’entitat està convençuda que se’n sortirà reforçada per l’experiència, qualitat del servei, i compromís dels seus professionals en remuntar situacions adverses, i que comptarà amb el suport dels agents del territori. El CET d’AMPANS ja va patir les conseqüències de les deslocalitzacions de les empreses i ha de fer front a un mercat laboral cada cop més competitiu i a la progressiva desaparició de les feines menys qualificades. L’any passat el CET d’AMPANS va participar en diverses mobilitzacions convocades pel sector de la disCapacitat per reclamar a les administracions una actualització dels pressupostos destinats al sector de l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, congelats des de fa més de 10 anys, i una revisió del model de finançament dels CET que doni resposta a les problemàtiques i necessitats per salvaguardar el dret al treball de les persones amb especials dificultats.