300 alumnes comencen un nou curs a l’Escola Jeroni de Moragas

 

Aquesta setmana, les aules de la nostra Escola s’han tornat a omplir d’alumnes i docents amb l’inici del curs 2022 – 2023. Les primeres classes s’han vist marcades per una novetat respecte els últims mesos: la tornada a la normalitat i les cares sense mascareta.

Un equip de més de 80 professionals acompanyarà, aquest any lectiu, a 300 alumnes amb necessitats educatives especials. D’aquests 300 infants i joves matriculats, 242 estaran en escolarització bàsica obligatòria, repartits entre la Primària i la ESO. La resta, més d’una seixantena de joves, cursaran estudis post obligatoris: Itineraris Formatius Específics (IFE), que compten aquest curs amb 46 estudiants, i Programes de Formació i Inserció (PFI), amb uns 16 alumnes matriculats en dues especialitats diferents.

 

CEEPSIR i AIS: recursos especialitzats de cooperació amb l’escola ordinària

 

A més d’oferir escolarització infantil, primària, secundària i post obligatòria adaptada, l’Escola Jeroni de Moragas és CEEPSIR, Centre d’Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos; acreditació que va renovar a inicis de 2022 amb la màxima puntuació i que assegura la continuïtat d’aquest servei en aquest curs i durant 4 més, com a mínim.

Amb la consolidació del CEEPSIR com a recurs estructural, l’Escola Jeroni de Moragas seguirà desenvolupant programes i serveis de suport a l’escolarització d’alumnes amb discapacitat als centres ordinaris de les comarques del Bages, Moianès i Solsonès. I anant més enllà, enguany engega un pla pilot amb l’Escola Serra i Hunter de Manresa, en el qual els dos centres faran un procés de transformació cap a centres educatius plenament inclusius.

Degut a l’increment de persones i centres ordinaris atesos, el Departament d’Educació ha assignat una dotació de tres professionals destinats al recurs CEEPSIR vinculat a la nostra escola. Aquests professionals se sumen a l’únic docent que fins ara s’encarregava d’aquest servei, amb el suport de l’equip multidisciplinari de l’Escola, que compta amb psicòlegs, fisioterapeutes, mestres d’educació especial, psicopedagogs i logopedes. Tots ells contribuiran al suport de mestres i escoles per a la incorporació i manteniment a les aules d’alumnes amb necessitats educatives especials.

Un altre dels serveis especialitzats que l’Escola Jeroni de Moragas consolida amb aquest nou curs, és el d’Aula Especial de Suport (AIS). L’AIS, dirigit a alumnes amb diagnòstic de malaltia mental, és un recurs educatiu i terapèutic personalitzat que proporciona, de forma temporal i transitòria, una atenció integral i intensiva. L’objectiu final és poder assolir un equilibri i benestar personal suficients pel retorn als contextos sanitaris o d’escolarització ordinària.

Aquest servei, que es va desenvolupar en primera instància com una solució temporal davant la situació de pandèmia per COVID, es consolida com un projecte definitiu amb resultats notables.

 

Un nou model al centre: escolarització domiciliària per a 7 alumnes

 

A la consolidació del CEEPSIR i l’AIS, se suma la novetat del model d’escolarització domiciliària per a 7 alumnes del centre. El Departament d’Educació ha facilitat aquest tipus d’escolarització, assignant docents pel desenvolupament i seguiment d’aquest model d’ensenyament per a infants amb malalties llargues i complexes. L’escolarització domiciliària permet que els alumnes que cursen ensenyaments obligatoris i que conviuen amb una malaltia prolongada que els impedeix assistir a les classes amb normalitat, puguin rebre una atenció educativa al domicili familiar o al centre hospitalari de forma estable i garantida.

 

Totes aquestes millores s’han començat a aplicar amb l’inici de classes aquest dimecres 7 de setembre, dia en que s’han incorporat a les aules tots els alumnes de Primària i ESO del centre. Per contra, la nostra escola no s’adherirà a la proposta de jornada intensiva, per haver-la considerat una pràctica que no beneficiaria el funcionament del centre. Així, no es farà ús del servei de monitoratge i aquest curs es seguirem amb la jornada normal, de matí i tarda.