• ampans@ampans.cat
  • 938 272 300

Més de 50 anys al costat de les persones amb disCapacitat intel·lectual

Transparència

ampans

AMPANS, compromesa amb les persones amb discapacitat intel·lectual, és una organització eficaç i eficient,  ben gestionada i transparent per la societat. Per aquest motiu i per donar compliment a la llei 19/2013, de Transparència, accés a la informació publica, i bon govern, a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern, i a la Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, posem a la vostra disposició la següent informació:

 

Informació institucional

> Dades identificatives

> Activitats que desenvolupa l'entitat

> Missió, visió i valors

Cronologia històrica 

> Implantació territorial

  

Informació organitzativa

> Organigrama de l'entitat

                   > El Patronat

                   > Comissió Executiva

                   > Director

>  Estructura del grup

> Principal normativa externa a la que està subjecta l'entitat

> Principal normativa interna que aplica l'entitat

                  > Estatuts

                  > Llibre de polítiques

                  > Codi d'ètica

                  > Mapa de processos

> Informe de govern corporatiu

 

 Planificació i programació

> Pla estratègic 2021-2022

> Projectes en curs i de futur

 

Impacte social


> Impacte anual

> Memòries d'activitats

> Declaració ambiental

> Memòria Sostenibilitat

> Voluntariat

> Aliats i col·laboradors

 


Informació econòmica, pressupostària i estadística

> Comptes anuals

> Informe auditoria comptes anuals

Informe anual compliment codi entitats no lucratives

> Retribucions percebudes pels màxims responsables de l'entitat

 

Informació sobre la gestió administrativa

Contractes establerts amb l'Administració Pública

Convenis subscrits amb l'Administració Pública

Subvencions i ajudes públiques concedides

 

Desitgem que la informació publicada sigui del vostre interès, i us convidem a compartir la tasca que des d’AMPANS venim fent des de fa més de 50 anys a favor de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport.

Aquest lloc web utilitza cookies, tan pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra Política de cookies.