• ampans@ampans.cat
  • 938 272 300

Més de 50 anys al costat de les persones amb disCapacitat intel·lectual

CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA

formacio-continua

SUPORT PSICOSOCIAL, ATENCIÓ RELACIONAL I COMUNICATIVA EN INSTITUCIONS

Curs: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions
Persones destinatàries: persones treballadores en actiu, prioritàriament
Dates i horaris: inici 30 de maig del 2019, els dimarts i dijous de 15.30h a 20.00h
Lloc: Carretera de Vic nº 103, Manresa
*Aquest curs forma part del CP d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Continguts:
Mòdul teòric (130h)
MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions. (130h)
•UF0129: Animació social de persones dependents en institucions (30h)
•UF0130: Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions. (50h)
•UF0131: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions. (50h)

Requisits dels/les alumnes:
*Per accedir a aquesta formació s'ha de disposar d'una de les següents titulacions:
•Títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (ESO)
•Certificat de professionalitat del mateix nivell (Nivell 2) del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir
•Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional a la qual es vol accedir
•Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà
•Complir els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau mitjà
•Prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.
- De no disposar de la titulació bàsica requerida es farà una avaluació de les competències bàsiques per accedir a la formació.

Documentació necessària per l' inscripció:
•Currículum Vitae
•Fotocòpia DNI
•Document que acrediti alguna de les formacions requerides: ESO/EGB/CP del mateix nivell / prova d' accés al CFGM
•Document d'alta i renovació de la demanda d' ocupació (DARDO). S' ha de sol·licitar directament a l' OTG o per internet

Sol·licita més informació: formacio@ampans.cat; 938 272 300

 


 

SUPORT EN L'ORGANITZACIÓ D'INTERVENCIONS EN L'ÀMBIT INSTITUCIONAL

Curs: Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional
Persones destinatàries: persones treballadores en actiu, prioritàriament
Dates i horaris: inici 26 de febrer del 2019, els dimarts i dijous de 16.00h a 20.30h
Lloc: Carretera de Vic nº 103, Manresa

*Aquest curs forma part del CP d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Continguts:
Mòdul teòric (100h)
1. MF1016_2: Suport en l' organització d' intervencions en l' àmbit institucional. (100h)
•UF0127: Suport en la recepció i acollida en institucions de persones dependents. (30h)
•UF0128: Suport en l' organització d' activitats per a persones dependents en institucions. (70h)

Requisits dels/les alumnes:
*Per accedir a aquesta formació s'ha de disposar d'una de les següents titulacions:
•Títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (ESO)
•Certificat de professionalitat del mateix nivell (Nivell 2) del mòdul o certificat de profes sionalitat al qual es vol accedir
•Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional a la qual es vol accedir
•Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà
•Complir els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau mitjà
•Prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.
- De no disposar de la titulació bàsica requerida es farà una avaluació de les competències bàsiques per accedir a la formació.

Documentació necessària per l' inscripció:
•Currículum Vitae
•Fotocòpia DNI
•Document que acrediti alguna de les formacions requerides: ESO/EGB/CP del mateix nivell / prova d' accés al CFGM
•Document d'alta i renovació de la demanda d' ocupació (DARDO). S' ha de sol·licitar directament a l' OTG o per internet

Sol·licita més informació: formacio@ampans.cat; 938 272 300

 


 

SUMILLERIA I MARIDATGE

Curs: Sumilleria i maridatge
Persones destinatàries: persones treballadores en actiu, prioritàriament
Dates i horaris: inici 10 d'octubre del 2019, dimarts i dijous de 18.00h a 21.00h
Lloc: Carrer Barcelona, 21 baixos, Manresa

Continguts (20h):
1. Definició del tast
2. Condicions per la degustació
3. Les temperatures del servei
4. Conservació del producte
5. Les tècniques de tast aplicació dels sentits
6. La fase visual
7. La fase olfactiva
8. La fase gustativa
9. El maridatge entre el vi i el menjar

Documentació necessària per l' inscripció:
•Currículum Vitae
•Fotocòpia DNI, NIF o NIE
•Treballadors en actiu: fotocòpia del TC2 corresponent al darrer més de l'inici de l'acció, on consti l'alumne participant, o fotocòpia de la nòmina sencera (dins dels últims dos mesos abans de l'inici del curs), o fotocòpia de la capçalera de la nòmina, més el certificat de l'empresa que acrediti que l'alumne participant és treballador assalariat en Règim General de la Seguretat Social.
•En situació d'atur: targeta vigent en la data d'inici del curs com a sol·licitant de feina.
•Treballadors autònoms: fotocòpia d'un rebut d'autònoms dins dels dos mesos anteriors a l'inici del cus.

Sol·licita més informació: formacio@ampans.cat; 938 272 300

 


 

SEGURETAT ALIMENTÀRIA: MANIPULACIÓ I CONTROL D'ALIMENTS

Curs: Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments
Persones destinatàries: persones treballadores en actiu, prioritàriament
Dates i horaris: dies 14 i 21 d'octubre del 2019, dos dilluns de 17.00h a 20.00h
Lloc: Carrer Barcelona, 21 baixos, Manresa

Continguts (6h):
1. Contaminació microbiana dels aliments
2. Higiene del manipulador
3. Higiene del local
4. Pràctiques higièniques per a la manipulació d'aliments
5. Preparació culinària dels aliments
6. Control de qualitat i anàlisi de perills i punts crítics de control: APPCC
7. Marc normatiu higiènicosanitari

Documentació necessària per l' inscripció:
•Currículum Vitae
•Fotocòpia DNI, NIF o NIE
•Treballadors en actiu: fotocòpia del TC2 corresponent al darrer més de l'inici de l'acció, on consti l'alumne participant, o fotocòpia de la nòmina sencera (dins dels últims dos mesos abans de l'inici del curs), o fotocòpia de la capçalera de la nòmina, més el certificat de l'empresa que acrediti que l'alumne participant és treballador assalariat en Règim General de la Seguretat Social.
•En situació d'atur: targeta vigent en la data d'inici del curs com a sol·licitant de feina.
•Treballadors autònoms: fotocòpia d'un rebut d'autònoms dins dels dos mesos anteriors a l'inici del cus.

Sol·licita més informació: formacio@ampans.cat; 938 272 300

 


 

Amb el suport de:

Consorci-formacio-continua            lministerio-de-trabajo-migraciones-y-seguridad-social           pimec

Aquest lloc web utilitza cookies, tan pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra Política de cookies.